BREDEBYGDEN LOKALHISTORISKE SELSKAP

 

 

 
 
 
Den gamle våningen på søre Vangen ble revet i 1945.
Doug Wangen har sendt oss bildet.

Endel oppdateringer, tilføyelser og rettelser. Oversikt her.