Kart

 

Framsida

Klikk på karteene for full størrelse.

 

"Situations Cart Over Koloens Konge Alminding i Froens Præstegield af Waage Tinglaug i Gudbrandsdalens Fogderie",
oppmålt og tegnet av ritmester ved Oplandske Dragon Regiment, Joh: H Ramm, sommeren 1803

(Utlånt av Dag Bjørnar Mork)

 

"Situations Cort over en dehl Aastæde paa Nordre Kollen i Gulbransdalen og Waage Præstegield efter Amtets Ordre Optaget af mig som constitueret Conducteuer dend 1ste September 1774

                                                     J. Tronhuus

A.  Det søndre skifte for gaarden Sanboe
B.  Gaardepladsen Warphougen
C.  Nordre Stangvigen
D.  Syndre Stangvigen
E.  Nordre skifte til Eyde gaard.
F.  Syndre Moen
G.  Øfre Moen
H.  Nedere Moen
H.  Begge Eyde gaardene
J.  Slaastuen
K. Dehle linien imellem Nordre og Søndre Kollen
L.  Syndre skifte linienn for gaardene Eyde
M. En merkesten for pladsen Slaastuen og gaarden Kollen.
N.  Dehle linie og skifte imellem Waage og Qvams Annex
O.  Mil-stenene
P.  Et stæd hvor en mærkesten haver staaet.
Q. 2de merke stener i mellem gaardene Eyde og gaardene Kollen og Slaastuen
R. I denne strækning skal dehle af det aristerede tømmer været hugget.
S. Engelykke tilhører Gudbrand Kollen.
T. Engelykke tilhører Ole Slaastuen
X. Stubberne som blev anvist efter det aavirkede tømmer som paastæfent er.
Y. En haffælle i mellem Eyde gaardene og gaarden Kollen
Z. En merke sten for gaarden Eydes nordre skifte
 
a. 2de merkestener tet ved veien og viser skifte paa dend søndre side af gaarden Sanboe
o. Kongevejen
AA Elven Otten
XX En Engelykke"

 

(Utlånt av Dag Bjørnar Mork)