Framsida

Gammel-Sandbu

Duk 1.jpg (64219 bytes)

Duken etter Lovise Helene, vevd i damask med tegning av gårdpartene Ny-Sandbu og Gammel-Sandbu i midten.

 

duk 2.jpg (69877 bytes)

I blomsterkransen i nedre, venstre hjørnet er innvevd bokstaven M.
Trolig vevde Lovise Helene denne duken til sin datter Marte Maria Hermana.