Regning

 

over havte Udgifter og hvad jeg tilkommer i Anledning af en paa Gaarden Gamle Sandboe udfört den 22de og 23die April 1835 saakaldet Dona hvorved en bet˙delig Deel Elve...? blev tildækket med Bart(?) og Steen.-

 

En Karl i 3 Dage til at törke og male, samt hugge Brænde og behjælpelig at bage i Ovn

-

3

-

2de Karle en Dag til at bede sammen til Donans Udförelse fornöden Arbeidshjælp af Karle og Heste

-

2

-

2de Qvinderfolk i 2 Dage for at br˙gge og bage og 1 i een Dag i samme Anledning

-

3

18

Ovnbröd som blev opskaaret til Brændevinsbröd

1

-

12

46 Kager med paalagt Smör ā 4 sk.

1

2

16

47 Pærsoner til Bords 2de Gange, 16 for hver Person

6

1

8

Öl for

2

4 -
Brændevin 2 1 16
For Kiöring af Maden og drikkendes Varrerne, og de dertil hörende Redskaber fra Bue til Sandboe og tilbage til Bue 1 - -
Til mig og Kone for Br˙derie og den ellers ved Donans forbundne Slæb og Mö˙e 3 - -
For Kaakken i 2de Dage til Lön     20
Tilsammen 19 4 18

 

Som bekiendt med det Arbeide der af Frederick Bue i 2de Dage blev udfört ved ovenmeldte Dona paa Sandboe, finder vi forestaaende Regning forfattet efter al Billighed, og vilde vi ikke, om vi havde udfört den, hvortil vi ei havde Tid, kunde udfört den billigere.

 

Sandboe og Mæhlum den 29de April 1835

Hindrum Peder Mæhlum Christen Mæhlum

 

Foranstaaende Regnings Beløb 19 Spd. 4 Ort 18 Sk. er mig af Procurator Hindrum udbetalt paa Hr. H. Hansen og Jomfru Hansens Vægne, Hvorfor herved qvitteres.

 

 

Datum som forhen. F. Bue