Tuftene etter Jonsgard idag.
Tre av husene hadde aurbu.

Jonsgard

HOHM

Framsida

Plassen Jonsgard ble ryddet i gardskillet mellom nørdre Einangen og Selsjord rundt 1827 av Jon Niklasson Bekkerusten ("Greim"). Han hadde giftet seg samme året med Marit Østensdtr Kleivrudlien. De fikk barna:

 • Ingeborg Johnsdatter f. ca. 1823 - Gift 07.12.1845 med Syver Syversen Halreden 1821-1880. (Heillreio eller Heildro, flere varianter på dialekt - en plass i Selsverkets almenning den gangen.) Syver overtok i Halreden etter foreldra, men han og familien er ikke tatt med i 1865-tellinga. Det er altså bare i 1875-tellinga de finnes, for innen 1900 var alle reist fra plassen. (Tamburstue-folk der i 1900.)
  Barn:
  1. Rønnaug f. 1845 – står utflyttet sammen med søsteren Ingeborg til Grytten i 1886.
  2. John f. 1847 – står utflyttet i 1866, men dessverre ingen destinasjon.
  3. Marit f. 1849 – død 1850
  4. Marit f. 1851 – videre ukjent
  5. Anne f. 1853 – videre ukjent
  6. Syver f. 1856 – til USA i 1876
  7. Ingeborg f. 1859 – til Grytten i 1886 sammen med søsteren Rønnaug.
  8. Iver f. 1862 – muligens denne Iver som emigrerte til USA i 1886
  9. Ole f. 1866 – til Trondheim i 1885, men tror han dro andre veien og til USA i 1885.
  10. Syver f. 1869 – til USA sammen med mora i 1886. De står oppført med det pussige etternavnet Helbreden, og destinasjonen var Lisbon.
 • Mari født 1824. Gift med Erik Andersen Stordalen. De kom til Fenaøyen.
 • Markus født 1828. Døde trolig ung.
 • Anne født 1829. Gift med Hans Olsen Svingen.
 • Marit født 1833. Gift med Jon Jonsen Solgjemsbergum. Bodde som enke på Solgjemsbergum med to mindreårige døtre i 1865.
 • Ola født 1836, død 1897. Gift med Beret Pedersdtr. Herastein.

Jons farfar, Nikolai Markusson, hadde solgt plassen sin, Øyteigen, til Ola Larsson Selsjord i 1785. Samtidig  tok han trolig att føråd. Så da Ola solgte Selsjord til Jakop Olsen Olstad, fulgte Nikolai med på lasset. På høsttinget 1791 tinglyses det førådskontrakt mellom Jakop og Nikolai, oppsatt da Jakop overtok Selsjord:

 1. Jakop Olsen skulle betale 60 rd, og Nikolai Markusson skulle ha føde til 1 ku i 5 år.

 2. Jakop Olsen skal skaffe Nikolai Markusson det han trenger av klær, mat og vedbørlig underhold, og fornøden oppvartning til hans dødsdag. Når han er død, skal han ha en sømmelig begravelse. Likeledes skal han årlig ha 6 mrk tobakk.

I 1865 er det fortsatt Jon som står som husmann. Han er da 70 år, kona Marit er 74. De før ei ku, fire sauer og fire geiter, og utsæden er ei tønne bygg og ei tønne poteter. Sammen med dem bor sønnen Ola med familie. Han er benevnt "Inderst og Almindelig Arbeider". De har sønnene:

 • Jon født 1858,
 • Peder født 1862 og
 • Markus født 1865. Senere fikk de også sønnen
 • Ola født 1871.
I 1875 har Ola og Beret tatt over som husmannsfolk. Men begge de gamle lever fortsatt, og bor for seg selv i "Øvre Stuen".
Nå er buskapen ei ku og en kalv, tre sauer og tre geiter. I tillegg før de to sauer og to geiter som er føråda til de gamle. Utsæden er nå 1/2 tønne bygg, 1/8 tønne blandakorn og ei tønne poteter.

Jon Niclassen døde i 1887. Han var da enkemann, og nærpå 90 år gammel!

Ola Jonsen Jonsgard døde i 1897, og i 1900 er Jonsgard fraflyttet. Hele familien er flyttet til Tullut-brukene på solsida. Peder, gift med Rønnaug Pedersdtr midtre Buflåten, hadde fått feste på øvre Tullut, og broren Markus, gift med Mari Tostinsdtr nørdre Rudi fra Selsverket, hadde fått feste på nedre Tullut. Brørne Jon og Ola og mora Beret bor også på nedre bruket. Alle brørne er skifferstensarbeidere.