Litt mer om folket på Fenaøien

 

Av Ingvar Lindstad

 

 

 

Framsida

 

Fenaøyen

 

Marit Johnsdatter og Erik Andersen var bosatt på Fenaøien fram til flommen i 1860, da alt de eide ble rasert, og de måtte flytte opp på den berghylla i Høgkringom som siden ble kalt Fenaøie.

 

De hadde barna:

 1. Jon født 4/5-1845 - død jan. 1930 i Baldwin, St. Croix, Wisconsin
 2. Anne født 1848 - dro via Østerdalen til Agder-fylkene
 3. Marit født 1851 - dro til Balsfjord i Troms
 4. Ola født 1854 - dro til Baldwin, St. Croix, Wisconsin
 5. Kari født 1857 - ble værende i Sel
 6. Markus født 1860 - dro til Baldwin, St. Croix, Wisconsin
 7. Hans født 1867 -  dro til Baldwin, St. Croix, Wisconsin

I henhold til brev datert 7. oktober 1901 fra Hans Ericson hadde alle fire Fenaøisønnene blitt farmere med egen jord i Baldwin, St. Croix i Wisconsin, USA.

 

Jeg tar først for meg sønnene, som dro til USA.

 

 

Jon Eriksen Fenaøien 26/5-1845.

 

Jon reiste omkring 1865 til Alvdal og jobbet som jernbanearbeider.  Der traff han Beret Iversdatter Langtrøen (1842-1922) fra Fåset i Tynset. 

De fikk sønnen

 1. Iver Johnsen Langtrøen f. 2/3-1866.

  Iver Jonsen Langtrøen fikk først en datter,

  1. Sara Iverdatter Smedaas f. 13/2-1893, død 18/8-1913 (barnløs).  Mor til Sara var Anne Knutsdatter Smedaas f.1861.

  Deretter fikk han sønnen

  1. Annar Iverson Smedaas f. 13/2-1893, moren var Goro Amundsdatter Smedaas f. 8/2-1855.

Annar giftet seg 28/11-1919 med Gudrun Engebretsdatter Røe f. 3/7-1895.  Annar har stor slekt etter seg.

 

 

Annar Iverson Smedaas

 

Iver giftet seg så med Johanna Højaas f. 28/5 1876.  De flyttet etter hvert til USA, hvor de bodde både i Minnesota og senere i Washington.  De fikk mange barn etter at de kom til USA.

 

 

 

 

Iver Johnsons kone Johanna og deres sønn Peter Bernhard i USA.

 

 

Den 10/11- 1871 giftet Jon seg i Alvdal kirke med Ingeborg Olsdatter, født 6/12-1845 på Lilleskaret i Alvdal.  Hun var da nest eldste datter på gården Mellesmoen i Alvdal.  Ingeborg Olsdatter døde den 12/6-1880 på Mellesmoen.  Jon og Ingeborg hadde fire barn.

 1. Ole Johnsen Mellesmoen f. 23/2-1872

 2. Ener Johnsen Mellesmoen f. 10/1-1874

 3. Kari Johnsdtr. Tronsvang f. 21/8-1875

 4. Martin Johnsen Tronsvang f. 5/2-1878

Enkemann Jon Eriksen Solgjemseie, gruvearbeider og bosatt Mellesmoen, giftet seg på nytt den 21/10-1882 med ”pige” og ”gårdmannsdatter” Anne Olsdtr. Knudshovde f. 1837.  (hennes far var Ole Thoresen Knudshovde).  De fikk en datter:

 1. Ingeborg Johnsdtr. Tronsvang født 18/1-1883.

Jon, Anne og Ingeborg reiste den 16/6-1894 til USA.  De fire andre barna ble igjen i Norge, trolig hos besteforeldrene eller andre i familien.  (Sønnen Iver, gift med Johanna Højaas, reiste etter til USA som voksen og gift mann.)  

I USA tok de navnet Ericson.  Jon er beskrevet som John Klet hos Washington Digital Archives ved sønnen Iver sin død 31/1- 1936.

John Ericson har mange etterkommere både i Norge og USA.

 

 

Ola Eriksen Fenaøien 26/5-1854.

 

Ola dro i 1882 til Tolga.  Giftet seg 14/7-1882 i Tolga kirke med Kari Olsdtr. f. 23/5-1855 i Sør-Fron. 

På Tolga fikk de en datter, Marie Olsdtr. f. 26/12-1882. (hjemmedøpt) død 8/1-1883. 

De fikk også en sønn,

Einar Olsen f. 15/3-1884 på Moseng i Os i Nord-Østerdal. Det er senere i USA registrert en sønn Andrew Erikson med samme fødselsår og dato, dette tyder på at Einar byttet navn til Andrew!

Ole og Carrie som de kalte seg i USA, reiste 25/5-1888 fra Oslo til Amerika og tok navnet Ericson.  Bosatt i Baldwin.

 

Andrew giftet seg i 1906 med Clara Sofia Bjorks f. ca. 1886 i N.Dakota.

De fikk barna:

 1. Anna H Ericson f. 7/8-1908

 2. Olga M. Ericson f. 24/9-1909

 3. Alvin C. Ericson f. ca. 1911

 4. Mildred C. Ericson f. ca. 1915

 5. Herman O Ericson f. ca. 1917

 

Markus Eriksen Fenaøien 5/5-1860.

 

Giftet seg 9/3-1886 i Alvdal med Sofie Knutsdtr. Bolstad f. 19/10-1865 i Aamot.  Da bodde Markus på Steihaug og jobbet som jernbanearbeider.  Han flyttet i 1885 etter broren Jon til Alvdal, og dro videre til USA 23/6-1887.  Der tok han navnet Marcus Ericson.  Kona Sofie og sønnen Edvard f. 15/8-1886 dro etter 31/8-1887.

I USA fikk de flere barn:

 1.   Amelia Ericson f. 1889 - Baldwin

 2.   Oluf (Olub)Ericson f. 1891 - Baldwin

 3.   Mathilda (Tilda) Ericson f. 1894  - Baldwin

 4.   Mary Ericson f. 1896 - Baldwin.

 

Hans Eriksen Fenaøien  25/8-1867.

 

Hans reiste til USA i 1890, og tok navnet Hans Ericson.  Han giftet seg med en svensk dame ved navn Lovise (Leuwieka) og fikk datteren Hulda Ericson født 1903.

 

 

Anne Eriksdatter Fenaøien 6/1- 1848.

 

Hun hadde nok i likhet med sine brødre tenkt å dra til USA, for så står det i utflyningsattest fra kirken 11/4-1870.  Hun skulle reise til Christiansand.  Men sånn gikk det ikke, for i stedet dro hun som sine brødre til Østerdalen.  Der traff hun sambygdingen, Ole Rasmussen Kleivrudeie f. 30/8-1841 og fikk en datter ,

Marie f. 1869.  Hun ble døpt i Tylldal i Hedmark.  Tylldal var den gang annekssogn til Tynset.  Foreldrene var  da ikke gifte. 

De giftet seg 10/5-1870 i Tveit i Vest Agder.  I 1875-tellingen i Fjære i Aust Agder, står Ole og Anne oppført med datteren Marie og enda en datter

Elen Regine f. 17/9-1873 på Lian i Øvrebø sogn.  Elen Regine giftet seg 8/10-1896 med Anders Andersen (sønn av Anders Jonsen Tjomsaas) født 1/7-1883 på Tjomsås i Øverbø sogn.  (Ved folketellingen i 1910 bruker han navnet Anders A Tjomsaas og i 1923 bruker han som fadder navnet Anders Andersen Hagen.)

De fikk barna:

 1. Borghild Amanda Andersen f. 5/7-1897 på Møskedal i Lyngdal sogn, Vest Agder. Død 1/8-1897

 2. Alfret Bertin Andersen f. 31/5-1898 på Handeland i Lyngdal, Aa sogn. Alfred Tuen døde 14/1-1994. Gift med Amanda Alvild Daaland f. 14/12-1897 i Lyngdal.

 3. Anoline Andersen f. 23/8-1900 i Farsund. Ved folketellingen i 1910 brukte hun navnet Anna Tjomsaas.

 4. Borghild Tjomsaas f. 19/9-1905 på Tuen i Lyngdal i VestAgder

 

Marit Eriksdatter Fenaøien 27/10-1851

 

I motsetning til de andre søsknene tok hun bena fatt og gikk nordover, og jobbet vel litt her og der for å overleve.  Ca 1870 kom hun til Balsfjord i Troms, der hun fikk jobb som budeie og tjenestejente på gården Vesterli hos Hans Thomassen.  Hans Thomassen kom fra Trøndelag og dyrket opp gården Vesterli.

På Vesterli ble hun kjent med sønnen Eilert Johan f. 1849.  Den 9/12-1872 fikk de en sønn sammen, som ble kalt Edvard Martin.  Senere, den 9/11-1879 kom Marie Antonia, og til slutt Hanna Pauline den 11/11-1883.

Marit og Eilert tok i tillegg til sine egne barn, til seg en pleiedatter, Karen Olsen f. 1889 i Malangen i Troms.

Marit døde 29. juni 1942.

 

 

       Eilert Johan Vesterli        Marit Eriksdatter Fenaøien

 

Edvard giftet seg med Thea Bjørkhaug f. 1881 i Malangen, og fikk følgende barn: 

 1. Toralf Aleksander Vesterli f. 1908,

 2. Emil Martinius Vesterli f. 1911 og

 3. Klara Helene f. 1914.

Toralf fikk 2 barn, Solveig og Klara Vesterli, begge bosatt på Storsteinnes i Troms.

 

Jeg har snakket med Solveig flere ganger på telefonen og fått opplysninger om livet på Vesterli.  Gården Vesterli som var et bureisningsbruk ble etter hver en ganske stor gård etter det som var vanlig i området.  I dag er den delt i to gårder.

 

Hanna Pauline giftet seg den 23/9-1905 i Malangen med Kristofer Hagerup Gerhardsen f. 1879 (sønn av Gerhard Meyer Kristofersen) i Tromsøsundet.  Kristofer var fisker i Kvalsnes i Tromsøsundet.  De fikk sønnen Gerhard Johan Kristofersen Versterli f. 28/7-1908 på Vesterli i Malangen i Troms.

 

 

 

Edvard Martin Vesterli (sønn til Marit og Eilert)

 

 

 

 

Gården Vesterli som ble siste stopp på Marit Eriksdatter Fenaøiens lange vandring.

 

 

Kari Eriksdatter Fenaøien 11/6-1857.

 

Kari ble døpt 23/8-1857 i Vågå (Sel anneks).  Død 25/3-1935 i Sel og ligger begravd på Sel kirkegård (Selsverket).  Kari var den eneste av Fenaøibarna som ble igjen i Sel.  Hun giftet seg med Engebret Jakobsen Lerhulen Berg f. 2/2-1855.  De bodde og drev Leirholo i Verkensbakkene som de overtok etter Engebrets foreldre.

De fikk føgende barn:

 1. Jacob født 19/6-1884 - ikke gift, tok over og drev Leirholo.
 2. Ragnhild født 17/9-1886 - gift med Anton Aateigen f. 9/2-1885.  Bosatt på Dovre.
 3. Marie født 5/10-1888 - gift med Olav Teighagen.  Bosatt på Otta
 4. Anne født 16/5-1891 - gift med Elias Ulvolden.  Bosatt på Botten/Selsverket
 5. Einar født 8/9-1893 - ikke gift. Døde ung, han fikk kusma, men måtte ut å skysse doktoren, og ble for kald og ble syk og døde.
 6. Kristian født 23/2-1893 - gift med Olga Kristoffersdtr. Rise f. 30/9-1898.  Bosatt på Skrøyen i Lesja.
 7. Klara født 30/8-1896 - ikke gift
 8. Emil født 23/2-1899 - gift med Olga Hansdtr Bjørnvolden.  Bosatt på Selsverket.

Alle unntatt Ragnhild av de som giftet seg, fikk barn, og har mange etterkommere.

 

 

 

          Engebret Leirholo         Kari Fenaøien Leirholo

 

 

Disse opplysningene er noe innhentet av meg selv, og mye har jeg fått av Aud Sandbu og Kjell Martin Askjem.  Kjell Martins kone er etterkommer etter Jon Eriksen Fenaøyen.