Bilder fra Kringen

 

Framsida

Joachim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz Frich:  "Kringelen i Gudbrandsdal med Zinclars Monument".
Fra 1853/1855-utgaven av "Norge fremstillet i Tegninger", utgitt av Nils Christian Tønsberg i Christiania.

 

 

Auguste Mayer
"Minneskmerke over Sinclair, i nærheten av Breiden".

Fra "Atlas pittoresque" utgitt i Frankrike etter ordre fra regjeringen i andre halvdel av 1800-tallet. Bildet er laget av kunstneren Mayer,  som deltok på korvetten "La Recherche" sine seilaser i Skandinavia i årene 1838, 1839 og 1840.

 

 

Axel Lindahl: "Kringelen med Sinklairstøtten"
ca 1880 - 1890

 

Anders Beer Wilse: Sinklar Støtten, gamle
1912
 

Anders Beer Wilse: Sinklar Støtten, nye
1912

 

Kolorert postkort fra Gudbrandsdal Bokhandel